Contact
Xpert Bureau
De Dreef 21
3706 BR ZEIST
T 088 7785233
M info@xpertbureau.nl

Sebastiaan Souer

Werkzaam bij Xpert Clinics en Xpert Bureau
Specialisatie hand en pols

Dr. Sebastiaan Souer (1977) studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich in de orthopedische chirurgie in de Sint Maartenskliniek Nijmegen en het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Nadat hij drie jaar onderzoek deed aan de Harvard Medical School in Boston Massachusetts USA promoveerde hij in 2011 op de operatieve behandeling van polsletsels. Daarna specialiseerde hij zich verder tot handchirurg middels het nationale hand- en polschirurgie fellowship bij de plastische chirurgie in het Erasmus MC, HAGA Ziekenhuis, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk en Xpert Clinic.
Sinds 2014 is Dr. Souer werkzaam als handchirurg bij Xpert Clinic. In 2015 behaalde hij het FESSH-examen (Federation of European Societies of Surgery of the Hand). Behalve zijn klinische werkzaamheden is hij opleider van jonge handchirurgen en nauw betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek van promovendi van Xpert Clinic en het Erasmus MC. Dr Souer is secretaris van de werkgroep hand en pols van de Nederlandse Orthopedische Vereniging. Verder is hij instructeur bij de Esser Master Class. In zijn vrije tijd leest hij graag een boek, speelt hij drums of gitaar en fietst op zijn mountainbike.

Meer over Sebastiaan Souer

“Voor mijn promotie heb ik enkele jaren onderzoek gedaan aan de Harvard Medical School in Boston. Vanuit dit onderzoek is mijn speciale interesse in de posttraumatische afwijkingen aan hand en pols ontstaan; aandoeningen als gevolg van een fractuur van hand of pols. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in zenuw-, pees- en bandletsels van hand en pols en in arthroscopische behandeltechnieken (kijkoperaties). Ik ben gegrepen door de veelzijdigheid en de technische aspecten van mijn vak.
Het optimaal functioneren van de hand en pols is ongelooflijk belangrijk voor de uitoefening van werk, muziek, topsport en vrijwel alle dagelijkse activiteiten. Het verschil dat je met een behandeling kunt maken, is dan ook enorm. Zo zag ik op mijn spreekuur een patiënt met al jaren bestaande pijnklachten na een polsfractuur. Ondanks dat de breuk goed geheeld was en de röntgenfoto’s normaal waren, bleef de patiënt klachten houden. Na een lang revalidatietraject werd ze naar mij doorverwezen. Een kijkoperatie van de pols liet zien dat er sprake was van TFCC letsel dat opgelost kon worden. Na de operatie was ze snel hersteld en kon ze binnen afzienbare tijd weer tennissen!
Mijn interesse in medische expertise komt voort uit mijn klinische ervaring waarin regelmatig onduidelijkheid bestaat over problemen gerelateerd aan de hand en pols: de aard van het letsel, de ervaren klachten, de functionele beperkingen en de prognose. In een specialistische en multidisciplinaire setting is het goed mogelijk om deze vragen te beantwoorden. Hiermee kun je duidelijkheid verschaffen voor alle belanghebbende partijen.”

BIG nummer: 49062194401

Amsterdam

Laarderhoogtweg 12
1101 EA, Amsterdam

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner