Contact
Xpert Bureau
De Dreef 21
3706 BR ZEIST
T 088 7785233
M info@xpertbureau.nl

Kennard Harmsen, hand- en polschirurg Rotterdam

Werken voor Xpert Bureau is voor mij een aanvulling op het bestaande werk als handchirurg

‘Ik heb mijn handen echt nodig.’ Deze uitspraak hoor ik als handchirurg veel in mijn spreekkamer. Pijn of functiebeperking merk je direct bij alle handelingen en bedreigt je mogelijkheden om voor jezelf te zorgen, je hobby’s uit te oefenen, maar ook om in je dagelijks levensonderhoud te voorzien. Dit geldt voor iedere patiënt en werknemer, maar ook voor mijzelf. Voor mij is het daarom een passie om mensen daarmee te helpen. Bij Xpert Bureau kan ik naast de client, ook de bedrijfsarts en werkgever van dienst zijn.

 

Werken voor Xpert Bureau is voor mij een aanvulling op het bestaande werk als handchirurg. Het geeft meer inzicht in de arbeidsgerelateerde klachten van de cliënten. De bedrijfsarts beoordeelt de werknemer en besluit om te verwijzen naar Xpert Bureau. Doel hiervan is om de werknemer zo goed mogelijk te helpen, onderdeel van de doelstelling is om met volledige functie van de hand en pols terug te keren in het arbeidsproces. Daarnaast is er direct een verslaglegging, welke specifieker is dan in een ‘gewoon’ consult en waarbij meer aandacht is voor de arbeidsgerelateerde klachten.

Gedacht kan worden aan chronische klachten, zoals we nu zien ontstaan als gevolg van de minder ergonomische houding van het thuiswerken, maar ook een tintelende hand bij een carpaal tunnel syndroom bij werknemers die veel herhaalde handelingen verrichten. Bij de politiefuncties binnen handhaving en openbare orde zien we weer andere klachten van de letsels die cliënten oplopen in hun dagelijks werk, bijvoorbeeld bij een aanhouding. De behandeling is multidisciplinair; samen met de handtherapeut, ergotherapeut en de medisch specialist proberen we ervoor te zorgen dat de betrokkene in zo’n kort mogelijke periode, maar uiteraard verantwoord aan de slag kan. Ons advies kan de opdrachtgever ook helpen bij het tijdelijk faciliteren van alternatief werk voor cliënt. Heel specifiek is het voor bijvoorbeeld een agent, essentieel om na een letsel van de vinger weer vol vertrouwen een aanhouding te kunnen verrichten of het wapen te trekken, en de daarvoor benodigde testen te doorlopen. Tussentijds overleggen we indien nodig met de bedrijfsarts over de voortgang, naast de vaste rapportages vanuit de handchirurg en handtherapeut.

Wij adviseren een product, meestal therapie, waarin voor de opdrachtgever duidelijk is wanneer cliënt naar onze verwachting weer volledig inzetbaar zal zijn. Bij een enkele cliënt is het nodig om aanvullend onderzoek te verrichten als een MRI of CT, en eventueel kan een operatie worden geadviseerd. In deze gevallen gaat cliënt over naar het reguliere zorgtraject.

Het leuke vind ik ook dat het aantal opdrachtgevers uitbreidt en verschillende partijen verschillende wensen hebben.

Samen met de opdrachtgever gaan we in overleg en ontwikkelen we een consult en behandeling op maat. Het is met elkaar afstellen op de wensen van de opdrachtgever. Dit kan ook alleen de beoordeling zijn van de huidige situatie.

Ons doel bij Xpert Bureau is om de cliënt, bedrijfsarts en werkgever zo goed mogelijk te helpen bij problemen van het bewegingsapparaat, zowel voor hand en pols als orthopedie.