Contact
Xpert Bureau
De Dreef 21
3706 BR ZEIST
T 088 7785233
M info@xpertbureau.nl

XPERT@WORK

Uw specialist voor hand & pols en het steun & bewegingsapparaat

 • Binnen 5 dagen een behandelplan
 • Efficiënt en duurzaam herstel
 • Snelle re-integratie van medewerkers
Heeft u een medewerker met klachten?

“Dankzij ons Fast Track traject weten cliënten en werkgevers vaak binnen één consult waar ze aan toe zijn.”

Fast Track aanvragen

Xpert@Work is een onderdeel van Xpert Clinic en Xpert Orthopedie. Xpert@Work biedt arbeidsgerichte diagnostiek en herstelprogramma’s. Wij zijn gespecialiseerd in aandoeningen van hand en pols en van het steun- en bewegingsapparaat. Is een chirurgische ingreep nodig? Ook dat kan direct geregeld worden.
Wij richten ons volledig op het creëren van duidelijkheid, optimaal herstel en snelle werkhervatting.

Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en verzuimregisseurs. We leveren onze diensten direct aan bedrijven of via overeenkomsten met Arbodiensten, bedrijfszorg en verzekeraars.

Bij Xpert@Work kunt u terecht met begeleidingsvragen over relatief eenvoudige aandoeningen (zoals langdurige  peesontstekingen) maar ook voor ingewikkelde (herstel)operaties zoals zenuwreconstructies of niet genezende botbreuken.

 

Fast Track of Early Dectection

De intake

Xpert@Work trajecten starten altijd met een intake. Dat kan zijn bij een handchirurg of orthopedisch chirurg (Fast Track) of bij een handtherapeut (Early Detection). Bij de intake kijken we naar de verwijsvraag en de onderliggende diagnose. Ook brengen we de  oorzakelijke factoren voor het ontstaan of het instant houden van de klachten in kaart. Zo nodig maken we direct tijdens het onderzoek van de chirurg röntgenfoto’s of een EMG.

Hieruit rolt een advies waarin we de mogelijkheden voor herstel én een prognose ten aanzien van werkhervatting meenemen. Ook geven we een specifiek belastingschema voor de cliënt af, waarbij we tot in detail beschrijven welke activiteiten veilig kunnen worden verricht en welke worden afgeraden. Een rapportage van onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen sturen we naar de verwijzer, de cliënt en de huisarts.

Tot uw dienst: de casemanager

Tijdens het behandeltraject is de casemanager uw directe aanspreekpunt bij Xpert@Work.
De casemanager onder­houdt het contact met de behandelende specialisten, houdt de planning nauwlettend in de gaten en regelt de financiële afwikkeling. Er vindt regelmatig een terugkoppeling plaats van de casemanager naar de verantwoordelijke bedrijfsarts en/of verzuimmanager. Ook de rapportages van de chirurg worden doorgestuurd door de casemanager. Zo blijft u op de hoogte van de voortgang van de behandeling.

Meten is weten

Dankzij de zorg van onze zeer gespecialiseerde artsen krijgt elke cliënt de meest optimale kans op een snel en goed herstel. We meten al onze resultaten en kunnen daardoor de kwaliteit van onze behandelingen voortdurend verbeteren. We opereren wanneer het nodig is, en behandelen conservatief wanneer het kan. Zo helpen we elke cliënt in een zo kort mogelijk traject terug in het arbeidsproces. Xpert Clinic meet continu haar resultaten en werkt volgens Value Based Healthcare principes. Meer over de wetenschappelijke samenwerking vind u hier.
Om het behandeltraject helder en overzichtelijk te houden, krijgt elke cliënt bij Xpert@Work een persoonlijke patiëntenpagina: ‘Mijn Xpert@Work’. Hier staan alle stappen in het zorgtraject overzichtelijk bij elkaar en vindt de cliënt oefeningen en aanwijzingen van de handtherapeut.

Waarom Xpert@Work?

Xpert@Work biedt een totaalpakket aan onderzoek en behande­ling voor aandoeningen aan hand, pols en het steun- en bewegingsapparaat.
De wachttij­den zijn kort, het plan van aanpak duidelijk en op maat van de vraagstelling. Zo hebben zowel werknemer als werkgever inzicht in de verwachte hersteltijd en is een snellere re-integratie mogelijk.

 • Binnen 5 werkdagen een diagnose, prognose en behandeladvies op maat
 • Efficiënt en duurzaam herstel
 • Dedicated team van handchirurgen en handtherapeuten
 • Dedicated team van orthopedisch chirurgen
 • Locaties door het hele land voor onderzoek en behandeling
 • Direct röntgenfoto’s en EMG tijdens het onderzoek
 • Casemanager als procesbegeleider
 • Integrale en arbeidgerelateerde behandeling, van chirurgie tot en met paramedische training

Verwijzer kan meekijken tijdens het traject

Als verwijzer blijft u goed geïnformeerd gedurende het behandeltraject. U kunt namelijk meekijken in de persoonlijke patiëntenpagina. Nadat de cliënt akkoord geeft voor inzage, krijgt u per mail een link toegestuurd. Daarmee kunt u de behandeling en het hersteltraject volgen.

Conservatief of invasief

Een operatie is lang niet altijd nodig: in 72% van de gevallen zal de chirurg een conservatieve behandeling voorstellen. Die kan direct na het consult kan worden gestart. Is een invasieve behandeling (operatie) noodzakelijk, dan plannen we die op zo kort mogelijke termijn in.

Handtherapie op maat

Gespecialiseerde fysio- en ergotherapie is een essentieel onderdeel van het proces. Xpert@Work werkt nauw samen met gespecialiseerde handtherapeuten die de cliënt intensief begeleiden. De handtherapeut ziet de cliënt direct na de start van het behandelplan. Deze proactieve aanpak leidt tot een sneller en beter herstel en minder operaties.

Werkwijze

1

Aanvraag voor intake Fast Frack of Early Detection door verwijzer

2

De casemanager neemt binnen 24 uur contact op met de cliënt

3

De intake wordt gepland binnen 5 werkdagen

4

Cliënt en verwijzer ontvangen digitaal een bevestiging van de afspraak

De cliënt ontvangt bij de afspraakbevestiging een routebeschrijving en een vragenlijst.
5

Eventuele aanvullende medische informatie wordt opgevraagd

6

Verwijzer, cliënt en huisarts ontvangen binnen 5 werkdagen digitaal het rapport met voorstel van het behandeltraject

"Iedere verzuimmanager en bedrijfsarts kan een medewerker verwijzen naar Xpert@Work."

Fast Track hand en pols

Binnen één consult helderheid over de diagnose plus een voorstel voor een passend behandelplan.
Onderzoek door gerenommeerde handchirurgen.

Wilt u een intake aanvragen ?

Fast Track aanvragen

Fast Track orthopedie

Binnen één consult helderheid over de diagnose plus een voorstel voor een passend behandelplan.
Onderzoek door gerenommeerde orthopedisch chirurgen.

Wilt u een intake aanvragen ?

Fast Track aanvragen