Contact
Xpert Bureau
De Dreef 21
3706 BR ZEIST
T 088 7785233
M info@xpertbureau.nl

Xpert@Work

Behandeltraject operatief

  • Door handchirurg of orthopedisch chirurg
  • Behandeling binnen 10 werkdagen
  • Juiste nabehandeling voor een optimaal resultaat
  • Persoonlijke patiëntenpagina voor cliënt en verwijzer
Operatie hand & pols en orthopedie

Door een intensieve begeleiding zorgen we voor een optimaal behandelresultaat.

Fast Track aanvragen

Operatie hand & pols

Is uit het onderzoek gebleken dat een operatie noodzakelijk is? Dan kunnen wij die uitvoeren in een gespecialiseerde kliniek van Xpert Clinic. Operaties worden vergoed door de zorgverzekeraar, hiervoor is wel een verwijsbrief van de bedrijfs- of huisarts nodig.

Operaties worden uitgevoerd op onze hoofdvestigingen en worden binnen 10 werkdagen gepland. Voorafgaand aan de operatie is er een consult bij de handtherapeut. Deze verricht een aantal metingen, geeft voorlichting over de operatie en het herstel daarvan. Na afloop van dit consult maakt de handtherapeut een afspraak voor handtherapie na de operatie.

Welk handtherapietraject wordt ingezet, is afhankelijk van het letsel, de herstelduur en de functie eisen die aan de re-integratie worden gesteld. Elk behandeltraject wordt begeleid door een multidisciplinair team dat bestaat uit een handfysiotherapeut, een ergotherapeut en een chirurg. Dit traject wordt aangeboden bij de intake en wordt vergoed door de werkgever. Het vervolgtraject kan plaatsvinden bij een van onze multidisciplinaire centra bij u in de omgeving.

Schouder, voet, enkel, bekken, heup en knie

Operatie orthopedie

Is uit het onderzoek gebleken dat een operatie noodzakelijk is? Dan kunnen wij die uitvoeren in de gespecialiseerde kliniek van Xpert Orthopedie in Amsterdam. Operaties worden vergoed door de zorgverzekeraar, hiervoor is wel een verwijsbrief van de bedrijfs- of huisarts nodig.

De operatie wordt binnen 10 werkdagen gepland. Voorafgaand aan de operatie is er een consult bij de orthopedisch chirurg.
Voor post-operatieve fysiotherapie kunnen cliënten terecht bij een fysiotherapiepraktijk in hun eigen omgeving. De vergoeding loopt via het reguliere zorgtraject van de zorgverzekeraar. Dit traject wordt in samenwerking met de orthopedisch chirurg ingezet.

Vergoeding zorgverzekeraar

Xpert Clinic heeft contracten met veel zorgverzekeraars; alle operatieve behandelingen worden voor 100% vergoed. Voor operatieve behandeling is een verwijzing nodig, de verwijzer (bedrijfsarts of huisarts) zorgt hiervoor.

Persoonlijke patiëntenpagina

Elke cliënt krijgt een persoonlijke patiëntenpagina: ‘Mijn Xpert Clinic’ of ‘Mijn Xpert Orthopedie’. Hierop staan alle stappen van het zorgtraject overzichtelijk bij elkaar en geven we oefeningen en aanwijzingen van de arts en handtherapeut. Onder het kopje ‘Mijn werk’ vindt u een belastingprofiel waarin staat wanneer bepaalde activiteiten in het algemeen weer mogelijk zijn bij uw diagnose.

Om de bedrijfsarts goed te kunnen blijven informeren over het behandeltraject, kan de bedrijfsarts meekijken op de persoonlijke patiëntenpagina. Zodra de cliënt een machtiging heeft ondertekend voor gegevensuitwisseling, krijgt de bedrijfsarts een eigen inlogcode. De bedrijfsarts heeft dan ook inzage in het belastingprofiel per diagnose.

Hand & pols en orthopedie

Operatietraject

  • Operatie binnen 10 werkdagen
  • Direct starten met revalidatie bij een handtherapeut of fysiotherapeut
  • Rapportages, operatieverslag, tussentijdse controles chirurg
  • Persoonlijke patiëntenpagina voor cliënt én verwijzer
  • Eindcontrole: een jaar na de operatie met eindverslag

Werkwijze

1

Verwijzer geeft akkoord voor behandeling na de Fast Track

2

Verwijzer zorgt voor verwijzing naar regulier traject voor operatieve behandeling

De operatieve behandeling valt onder reguliere zorg en wordt volledig vergoed. De verzekeraar heeft hiervoor een verwijzing nodig van de bedrijfsarts/huisarts.
3

De casemanager neemt contact op met cliënt voor planning van consult en operatie

Er wordt een consult bij de chirurg gepland voor uitleg van de operatie en planning van de nazorg. Voor de operatie wordt gevraagd nog formulieren in te vullen voor anesthesie.
4

Verwijzer ontvangt een bevestiging van de gemaakte afspraken

Hieronder vallen het consult, de operatie, de startdatum en de verwachte einddatum van het vervolgtraject.
5

Cliënt ondertekent machtiging voor gegevensuitwisseling met verwijzer

De verwijzer ontvangt de inloggegevens met een link naar de persoonlijke patiëntenpagina.

Hand & pols

Voor meer informatie over...

Aandoeningen en behandeling

Orthopedie

Voor meer informatie over...

Aandoeningen en behandeling

Locaties operaties hand & pols

Amsterdam

Laarderhoogtweg 12
1101 EA, Amsterdam

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Eindhoven

Dr. Holtroplaan 3
5652 XR, Eindhoven

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Enschede

Capitool 7
7521 PL, Enschede

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Rotterdam

K.P. van der Mandelelaan 10
3062 MB, Rotterdam

088 7785233
xpertise@xpertclinic.nl

Routeplanner

Zeist

Hoofdkantoor

De Dreef 21
3706 BR, Zeist 

Parkeren

Parkeren kunt u het beste aan de Utrechtseweg 31, (parkeerplaats Villa Blanda). Deze parkeerplaats biedt de meeste parkeerplaatsen en geeft via een trapje naar beneden toegang tot ons gebouw. (Paviljoen II).

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Locaties operaties orthopedie

Amsterdam

Laarderhoogtweg 12
1101 EA, Amsterdam

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner