Contact
Xpert Bureau
De Dreef 21
3706 BR ZEIST
T 088 7785233
M info@xpertbureau.nl

XPERTISES

Expertises voor hand & pols en orthopedie

 • Expertise binnen 2 maanden
 • Rapportage binnen 6 – 9 weken
 • Invaliditeitsberekening volgens AMA 6 richtlijnen
 • Uniforme rapportages opgesteld volgens de richtlijnen NVMSR
Expertises hand & pols en orthopedie

Wij voeren expertises uit in het kader van letselschade, arbeidsongeschiktheid, claims en ongevallenverzekeringen.

Expertise aanvragen

Xpertises, onderdeel van Xpert Clinic, is een specia­listisch expertisebureau voor aandoeningen aan hand en pols en het steun- en bewegingsapparaat.

Wanneer een expertise?

Het doel van een medische expertise is inzicht krijgen in de aansprakelijkheid of de omvang van de geleden schade van een cliënt. Een expertise biedt duidelijkheid over het behandeladvies, de re-integratie mogelijkheden, de aard en de ernst van het letsel en de beperkingen en de context van de beperkingen.
Voorbeelden van mogelijke vraagstellingen zijn: in hoeverre is de betrokkene invalide of beperkt in het functioneren? Is er een verband tussen een ongeval en de huidige beperkingen? Is er een medische fout gemaakt?

Een expertise kan alleen worden uitgevoerd op verzoek van derden. Dit kan een advocaat, een verzekeringsarts, een bedrijfsarts of een medisch adviseur zijn. Een medische expertise vindt bij voorkeur plaats op verzoek van beide partijen (dus zowel de medisch adviseur van de verzekeraar als de medisch adviseur van het slachtoffer). Een gezamenlijke medische expertise heeft vrijwel dezelfde bewijskracht als een medische expertise in opdracht van de rechtbank.

Expertise hand & pols

Een expertise wordt altijd verricht door een onafhankelijke specialist en bestaat uit een anamnese en lichamelijk onderzoek van de medisch specialist met beantwoording van de gezamenlijke vragen van beide partijen. Indien nodig, wordt er direct een radiologisch onderzoek of een EMG verricht.

De uitgebreide anamnese is gericht op de medische voorgeschiedenis, het ongeval en het daaruit voortvloeiend letsel, de huidige staat en de effecten op het dagelijks leven en het beroep. De functies van het letsel worden reproduceerbaar gemeten en vastgelegd.

Bij specifieke expertises wordt er ook een lichamelijk onderzoek door de handtherapeut verricht en een zeer nauwkeurige berekening van het invaliditeitspercentage (vaststelling beperking) opgesteld volgens AMA Guide 6e editie.

 

schouder, voet, enkel, bekken, heup en knie

Expertise orthopedie

Een expertise wordt altijd verricht door een onafhankelijke specialist en bestaat uit een anamnese en lichamelijk onderzoek van de medisch specialist met beantwoording van de gezamenlijke vragen van beide partijen.

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten en wordt gedaan door een orthopedisch chirurg op één van onze locaties. De uitgebreide anamnese is gericht op de medische voorgeschiedenis, het ongeval en het daaruit voortvloeiend letsel, de huidige staat en de effecten op het dagelijks leven en het beroep. De functies van het letsel worden reproduceerbaar gemeten en vastgelegd.

Indien nodig wordt aanvullend onderzoek op de kliniek gedaan (bijvoorbeeld röntgenfoto’s) of aangevraagd (röntgen, echo, MRI, CT-scan). Wij werken nauw samen met het landelijk MRI-centrum, zodat we op diverse locaties aanvullend onderzoek kunnen laten verrichten.

 

Rapportage

Het medisch dossier en de bevindingen tijdens het onderzoek worden in een discussie besproken en daarbij wordt eventueel  een aanbeveling gedaan. Bij de beschouwing wordt er een uitspraak gedaan over de medische eindsituatie; mogelijk kan de schade toenemen of juist afnemen in de toekomst.

Bij specifieke expertises wordt er ook een zo nauwkeurig mogelijke berekening van het invaliditeitspercentage (vaststelling mate van beperking) opgesteld volgens AMA Guide 6e editie.

Onze expertiserapportages zijn uniform en opgesteld volgens de richtlijnen van de NVMSR. De rapportages zijn standaard ingericht naar juridisch kader, maar kunnen ook eventueel op maat worden geleverd.

Binnen 4 tot 6 weken na de expertise wordt het rapport opgesteld en aangeboden aan betrokkene. Hierbij heeft betrokkene recht op inzage, correctie en mogelijk ook recht op blokkering. Het conceptrapport mag niet worden gewijzigd zonder partij(en) hierover in kennis te stellen, behalve waar het gaat om feitelijke onjuistheden.

Na verwerking van feitelijke correcties wordt het rapport binnen 9 weken aangeboden aan de partij(en). Pas nadat de medische expert van de partij(en) het commentaar of aanvullende vragen binnen heeft gekregen en in zijn rapportage heeft verwerkt, kan het rapport definitief worden gemaakt.

De rapportages kunnen zowel digitaal als schriftelijk verzorgd worden. U kunt dit aangeven bij het digitaal aanmelden van de expertise of bij de schriftelijke aanvraag.

De voordelen

Xpertises

√  Gedetailleerde rapporten volgens de richtlijnen van NVMSR
√  Expertise binnen 2 maanden
√  Beoordeling door een gerenommeerd specialist
√  Rapportage binnen 9 weken
√  Direct aanvullend onderzoek, zoals röntgenfoto en EMG
√  Meerdere specialisten en locaties
√  Casemanager als procesbegeleider

 

De werkwijze

1

Aanvraag voor expertise door verwijzer, digitaal of schriftelijk

2

De casemanager neemt binnen 24 uur contact op met betrokkene

3

Betrokkene en verwijzer ontvangen digitaal een bevestiging van de afspraak

Betrokkene ontvangt bij de uitnodiging een routebeschrijving en een vragenlijst. Eventuele aanvullende medische correspondentie of beeldmateriaal wordt opgevraagd.
4

Betrokkene ontvangt binnen 4-6 weken na expertise het rapport

Feitelijke wijzigingen kunnen binnen 2 weken worden doorgegeven. De verwijzer ontvangt digitaal een gereedmelding van de rapportage.
5

Opmerkingen en/of feitelijke wijzigingen worden verwerkt door de specialist

6

De partij(en) ontvangt digitaal of schriftelijk binnen 6-9 weken het conceptrapport

Daarna is er 4 weken ruimte voor het indienen van opmerkingen en/of het stellen van vragen.

"Geen lange wachttijden, expertise binnen 2 maanden"

Xpertises is in te zetten door advocaten, medisch adviseurs en verzekeringsartsen

We worden door arbo-artsen en bedrijfsartsen gevraagd om een cliënt te beoordelen en te bekijken of er een snellere weg mogelijk is naar herstel. Onze expertises worden voornamelijk verricht in het kader van schaderegelingen en/of verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid, ongevallenverzekering, bedrijfsongevallen en claims.

Wilt u een cliënt laten beoordelen?

 

Expertise aanvragen    of bel 088  77 85 233

Veel gestelde vragen

 • Kan de chirurg mij ook behandelen na een expertise?

  Een expertise wordt verricht door een onafhankelijke medisch specialist met als doel: inzicht krijgen in de aansprakelijkheid of de omvang van de geleden schade van een cliënt. Hierbij kan een specialist dus wel een behandeling voorstellen, maar mag deze zelf niet verrichten.

  Meer informatie over Expertises

 • Wat doet de handtherapeut precies bij een expertise?

  Het onderzoek van de handtherapeut is een aanvulling op het onderzoek van de handchirurg. Het vindt aansluitend plaats na het onderzoek van de medisch specialist en duurt ongeveer 20 minuten. De handtherapeut meet de functies van de hand en pols steeds onder dezelfde omstandigheden. De uitkomsten worden met u besproken en verwerkt in het expertise rapport.

  Meer over Expertises

 • Welke zaken mag ik corrigeren in het rapport?

  U heeft het recht om uitsluitend feitelijke gegevens te wijzigen, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaatsgegevens en data onderzoeken. U kunt dus geen correcties indienen betreffende resultaten uit het onderzoek van de medisch specialist.

  Meer over Expertises

 • Wat is een medische expertise?

  Een medische expertise is een onderzoek dat wordt altijd verricht door een onafhankelijke specialist. Het bestaat uit een anamnese en lichamelijk onderzoek, plus de beantwoording van de gezamenlijke vragen van de partijen die de expertise aangevraagd hebben. Als dat nodig is wordt er direct een radiologisch onderzoek (röntgenfoto) of een EMG verricht.

  Meer over Xpertises

 • Is het onderzoek ook een second opinion?

  Het onderzoek bij Xpertises en Xpert@Work is geen second opinion die vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.
  U kunt voor een second opinion wel terecht bij Xpert Clinic.