Contact
Xpert Bureau
De Dreef 21
3706 BR ZEIST
T 088 7785233
M info@xpertbureau.nl

Xpert@Work

Onderzoek medisch specialist Fast Track

 • Onderzoek door handchirurg of orthopedisch chirurg
 • Anamnese, diagnose, prognose en behandelmogelijkheden
 • Belastingprofiel
 • Verzorging van rapportages schriftelijk/digitaal binnen 5 werkdagen
Fast Track hand & pols en orthopedie

Arbeidsgerelateerd onderzoek in het kader van verzuim en re-integratie

Fast Track aanvragen

 

 

Een Fast Track is een onderzoek door een dedicated medisch specialist van Xpert@Work. Hierbij kijken we naar de verwijsvraag en ligt de focus op het stellen van een (arbeidsgerelateerde) diagnose en behandelplan. Naast een lichamelijk onderzoek kunnen we in de kliniek meteen aanvullend röntgenonderzoek of zenuwonderzoek (EMG) doen. Is een MRI nodig? Wij bieden een korte toegang. De uitslag van het onderzoek wordt meegenomen bij het stellen van de diagnose. In het advies verwerken we een specifiek belastingschema voor de cliënt. De uitkomsten van het onderzoek bespreken we direct met de cliënt.

Wanneer Fast Track? Fast Track zetten we voornamelijk in bij (langdurig) verzuim en/of stagnatie in functieherstel waarbij er onzekerheid is over de medische diagnose of noodzakelijkheid van een medische ingreep. Daarnaast kan onderzoek van onze medisch specialist wenselijk zijn als een gedetailleerd belastingprofiel of re-integratieadvies nodig is. Ook lange wachttijden binnen de reguliere zorg kunnen een reden zijn om Xpert@Work in te zetten. Een rapportage van onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen bieden we binnen 5 dagen aan de verwijzer, de cliënt en de huisarts aan.

Dankzij deze Fast Track methode ontstaat er binnen één consult helderheid over de diagnose én ligt er een voorstel voor een passend behandelplan.

Inhoud Fast Track rapportage

 • Anamnese
 • Diagnose
 • Prognose
 • Behandeladvies / behandelplan
 • Belastingprofiel
 • Additionele onderzoeken
 • Offerte vervolgtraject

Waarom Fast Track?

 • Onderzoek bij verzuim en stagnatie in functieherstel
 • Onderzoek binnen 5 werkdagen
 • Onderzoek door een dedicated medisch specialist
 • Aanvullend röntgenonderzoek of EMG direct mogelijk in de kliniek
 • Binnen 5 werkdagen een behandelplan

Werkwijze

1

Aanvraag voor Fast Track door verwijzer

2

De casemanager neemt binnen 24 uur contact op met de cliënt

De afspraak wordt binnen 5 werkdagen gepland.
3

Cliënt en verwijzer ontvangen digitaal een afspraakbevestiging

De cliënt ontvangt bij de bevestiging een routebeschrijving, machtiging en een vragenlijst.
4

Verwijzer, cliënt en huisarts ontvangen binnen 5 werkdagen digitaal het rapport met voorstel behandeltraject.

Locaties voor een Fast Track hand & pols

Almere

Bartokweg 161
1311 ZX, Almere

088 7785233
xpertise@xpertclinic.nl

Routeplanner

Apeldoorn

Arnhemseweg 156
7335 DN, Apeldoorn

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Amsterdam

Laarderhoogtweg 12
1101 EA, Amsterdam

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Eindhoven

Dr. Holtroplaan 3
5652 XR, Eindhoven

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Den Haag

Parkstraat 83
2514 JG, Den Haag

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Breda

Weilustlaan 441
4817 TL, Breda

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Zeist

Hoofdkantoor

De Dreef 21
3706 BR, Zeist 

Parkeren

Parkeren kunt u het beste aan de Utrechtseweg 31, (parkeerplaats Villa Blanda). Deze parkeerplaats biedt de meeste parkeerplaatsen en geeft via een trapje naar beneden toegang tot ons gebouw. (Paviljoen II).

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Rotterdam

K.P. van der Mandelelaan 10
3062 MB, Rotterdam

088 7785233
xpertise@xpertclinic.nl

Routeplanner

Gouda

Jan van Beaumontstraat 2
2805 RR, Gouda

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Hilversum

Loosdrechtse Bos 15
1213 RH, Hilversum

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Locaties voor een Fast Track orthopedie

Amsterdam

Laarderhoogtweg 12
1101 EA, Amsterdam

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Hilversum

Loosdrechtse Bos 15
1213 RH, Hilversum

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Fast Track hand & pols

Binnen één consult helderheid over de diagnose en een voorstel voor een passend behandelplan.
Onderzoek door gerenommeerde handchirurgen.

Wilt u een intake aanvragen?

Aanvraag Fast Track

Fast Track orthopedie

Binnen één consult helderheid over de diagnose en een voorstel voor een passend behandelplan.
Onderzoek door gerenommeerde orthopedisch chirurgen.

Wilt u een intake aanvragen?

Aaanvraag Fast Track