Contact
Xpert Bureau
De Dreef 21
3706 BR ZEIST
T 088 7785233
M info@xpertbureau.nl

Xpert@work

Behandeltraject orthopedie

 • Multidisciplinaire behandeling
 • Orthopedisch chirurg en fysiotherapeut
 • Behandeling op maat
 • Casemanager begeleidt en ontzorgt van A tot Z
 • Therapie in eigen woonomgeving
Behandeltraject orthopedie

Door de nauwe samenwerking tussen orthopedisch chirurg en fysiotherapeut en door de intensieve begeleiding zorgen we voor een optimaal behandelresultaat.

Aanvraag intake

Bij orthopedische klachten kan fysiotherapie als conservatieve therapie worden ingezet. Daarnaast is fysiotherapie een essentieel onderdeel van het revalidatietraject na een orthopedische operatie. Om dit traject optimaal te laten verlopen, zet Xpert Bureau een casemanager in. De casemanager zoekt een fysiotherapeut in de woonomgeving van de cliënt en betrekt deze vanaf het eerste consult voor de operatie al bij het proces. Onder aansturing van de orthopedisch chirurg van Xpert Bureau zet de fysiotherapeut direct na de operatie de nodige nabehandeling in. De casemanager ontzorgt de cliënt en bewaakt de voortgang en de rapportages. Dit noemen we een casemanagement traject. 

Tijdens een casemanagement traject werken orthopedisch chirurg, fysiotherapeut en casemanager nauw samen en zorgen voor een intensieve begeleiding van de cliënt met als doel: een optimaal behandelresultaat. De contactlijnen zijn kort; zo is het mogelijk om extra controles te voorzien tijdens de nabehandeling. Tijdens het traject evalueren we voortdurend de gestelde doelen. Zo kunnen we de voortgang bewaken en alle vervolgstappen goed afstemmen.

 

Persoonlijke patiëntenpagina

Via de persoonlijke patiëntenpagina krijgen cliënten bij aanvang van de behandeling en op verschillende momenten tijdens het behandeltraject  vragenlijsten toegestuurd. Deze uitgebreide en intensieve monitoring brengt de effectiviteit van de ingezette behandeling in kaart. Waar nodig sturen we de therapie bij, zodat de cliënt wellicht nóg optimaler herstelt.

Vergoeding behandeltraject

De kosten bij een casemanagement traject vallen uiteen in twee delen: de kosten voor de fysiotherapie en de kosten voor het casemanagement van Xpert@Work.
De behandelingen bij de fysiotherapeut worden gepland bij een externe praktijk en worden vergoed door de zorgverzekeraar van de cliënt, afhankelijk van de polisvoorwaarden.
De aansturing door de medisch specialist en de begeleiding door de casemanager worden vergoed door de werkgever.

Inhoud rapportage

 • Anamnese
 • Behandelplan
 • Prognose
 • Doelstellingen
 • Metingen
 • Belastingprofiel