Contact
Xpert Bureau
De Dreef 21
3706 BR ZEIST
T 088 7785233
M info@xpertbureau.nl

Dit kunt u verwachten bij Xpertises

 • Expertise bij een handchirurg / orthopedisch chirurg
 • Expertise binnen 2 maanden
 • Uitgebreide rapportage

Uw verwijzing voor medische expertise

Uw verzekeringsarts, medisch adviseur of advocaat verwijst u voor een expertise naar één van onze medisch specialisten. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangen wij uw gegevens en uw medisch dossier van uw verwijzer. Hiervoor heeft u de verwijzer een machtiging gegeven.

De uitnodiging

De casemanager neemt telefonisch contact met u op voor het plannen van de afspraak. Mocht dit niet lukken, dan ontvangt u per mail een uitnodiging met een voorgestelde datum voor het onderzoek.
Als de medisch adviseur/advocaat geen specifieke voorkeur heeft voor een specialist, wordt u uitgenodigd op de vestiging die het dichtst bij uw woonadres ligt.

De afspraakbevestiging

De afspraakbevestiging sturen wij u per mail. Daarbij ontvangt u ook een routebeschrijving en een verwijzing naar een aantal online vragenlijsten. Mochten we correspondentie of aanvullende onderzoeken missen, dan vragen wij u om een machtiging te ondertekenen, zodat wij de ontbrekende stukken kunnen opvragen.

Vragenlijsten

Om een goed beeld te krijgen van uw situatie en huidige klachten, verzoeken wij u om een aantal korte online vragenlijsten in te vullen in Pulse. Hiervoor ontvangt u bij de uitnodiging een ‘token’, een code waarmee u via de link in uw uitnodiging de vragenlijsten kunt invullen.
Wij vragen u de vragenlijsten binnen vijf werkdagen in te vullen, zodat de medisch specialist zich voor kan bereiden. Zo verloopt uw bezoek voor de expertise efficiënter.

Wat kunt u verwachten bij een medische expertise?

Bij een medische expertise wordt u uitgebreid onderzocht door een onafhankelijk medisch specialist. De specialist neemt ruim de tijd om uw medische klacht te onderzoeken en om uw dossier en uw vragenlijsten te bespreken. Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Medische expertise met berekening invaliditeit

Bij de onderzoeken voor Wettelijke Aansprakelijkheid, Ongevallen Verzekering en Medische Beroepsaansprakelijkheid meten we ook nauwkeurig de functies van het letsel. Zo kunnen we het invaliditeitspercentage berekenen (inschaling vastgestelde beperking).
Deze berekening wordt verwerkt in het expertise rapport.

Medische expertise met onderzoek handtherapeut

Bij de onderzoeken voor Wettelijke Aansprakelijkheid, Ongevallen Verzekering, Arbeidsongeschiktheid Plus en Medische Beroepsaansprakelijkheid wordt u niet alleen uitgebreid onderzocht door de handchirurg, maar ook door de handtherapeut. De handtherapeut doet metingen op het gebied van mobiliteit, kracht en gevoel. Daarbij gebruikt hij gestandaardiseerde meetinstrumenten.

Het onderzoek van de handtherapeut vindt aansluitend plaats na het onderzoek van de medisch specialist en zal ongeveer 20 minuten duren. De functies van de hand en pols worden steeds onder dezelfde omstandigheden gemeten en vastgelegd. De uitkomsten worden met u besproken en verwerkt in het expertise rapport.

Wat gebeurt er met de uitslag van de medische expertise?

De specialist beoordeelt uw medische klachten en legt zijn bevindingen vast in een rapport. Afhankelijk van de afspraken met uw medisch adviseur/advocaat zal dit rapport ter inzage of ter goedkeuring aan u worden voorgelegd. Het rapport wordt opgestuurd naar uw verwijzer en indien nodig ook naar de adviseur van de wederpartij. Het opstellen van het rapport duurt ongeveer 4 tot 6 weken. U ontvangt per mail een code waarmee u het rapport online in een beveiligde omgeving kunt bekijken.

 

Dit zijn uw rechten

 

 1. Inzage- en correctierecht

Het inzage- en correctierecht is altijd van toepassing. U krijgt het rapport ter inzage en kunt correcties aanbrengen van (uitsluitend) feitelijke gegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats.

 1. Blokkeringsrecht

Na inzage van het complete conceptrapport kunt u gebruikmaken van het blokkeringsrecht.
Het blokkeringsrecht geeft u het recht om de uitslag van een (medisch) onderzoek niet door anderen te laten inzien. Hiermee kunt u voorkomen dat anderen kennisnemen van dit onderzoek en blokkeert u dus de inzage in het rapport door anderen.

De opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gebracht en zorgt voor het verdere vervolg van de procedure.
U wordt verzocht binnen twee weken aan de medisch specialist schriftelijk te laten weten of u gebruik wilt maken van dit blokkeringsrecht en ook welke eventuele correcties er in het verslag van het vraaggesprek moeten worden aangebracht. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen in andere onderdelen van de rapportage te verlangen.

Het blokkeringsrecht is van toepassing bij aansprakelijkheidszaken (WA, werkgeversaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid) en bij rapportages die door de medisch adviseur van een advocaat of letselschadebureau worden aangevraagd.

Het blokkeringsrecht is niet van toepassing bij onderzoeken die aangevraagd worden door de medisch adviseur van een verzekeraar waar u een arbeidsongeschiktheidsverzekering of (collectieve) ongevallenverzekering hebt afgesloten. Deze verzekeringen zijn vrijwillig aangegaan en daarmee wordt de verzekeraar het recht verleend onderzoek te (laten) verrichten naar klachten en afwijkingen die een grond zouden kunnen vormen voor een eventuele uitkering op basis van die verzekering.

Hoe bereidt u zich voor?

 • U ontvangt van ons de afspraakbevestiging per post of per mail. Lees deze brief zorgvuldig door. Hierin staat de tijd en locatie vermeld waar u verwacht wordt.
 • Vul minimaal vijf dagen voor het onderzoek de digitale vragenlijsten in.
 • Neem bij het eerste bezoek een geldig legitimatiebewijs mee.
 • Neem eventuele verslagen of foto’s die u zelf heeft van voorgaande medische onderzoeken mee.
 • Denk alvast na over eventuele vragen die u wilt stellen.
 • Heeft u vragen of begrijpt u iets niet? Neem dan contact op met de casemanager.

 

Richtlijnen in verband met het coronavirus

Werkwijze

1

De casemanager neemt telefonisch contact met u op voor het plannen van de afspraak

Mocht u niet bereikbaar zijn, dan ontvangt u per mail een uitnodiging.
2

De afspraak wordt per mail/post bevestigd

U ontvangt een bevestiging met een routebeschrijving, een machtiging en een link naar een digitale vragenlijst. De verwijzer ontvangt tevens een bevestiging met datum van uw onderzoek.
3

Eventuele aanvullende medische informatie wordt opgevraagd door de casemanager

Met uw getekende machtiging vragen we nog extra medische informatie op bij een behandelaar of het ziekenhuis.
4

U ontvangt binnen 4 to 6 weken na de expertise het rapport ter inzage

De verwijzer ontvangt tevens digitaal een bevestiging van gereedmelding rapportage. U krijgt 2 weken de tijd voor het indienen van feitelijke wijzigingen. Opmerkingen en/of feitelijke wijzigingen worden verwerkt door de specialist.
5

De verwijzer(s) ontvangt digitaal/schriftelijk binnen 6 tot 9 weken het conceptrapport.

De partijen krijgen 4 weken de tijd voor het indienen van opmerkingen en/of het stellen van vragen. Opmerkingen en/of aanvullende vragen worden verwerkt/beantwoord in het rapport door de specialist.
6

De verwijzers en u ontvangen digitaal/schriftelijk het conceptrapport met verwerking van de opmerkingen/aanvullende vragen

7

Het rapport wordt definitief gesteld na goedkeuring van desbetreffende partij(en)

Locaties expertises Hand- pols

Almere

Bartokweg 161
1311 ZX, Almere

088 7785233
xpertise@xpertclinic.nl

Routeplanner

Amsterdam

Laarderhoogtweg 12
1101 EA, Amsterdam

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Apeldoorn

Arnhemseweg 156
7335 DN, Apeldoorn

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Eindhoven

Dr. Holtroplaan 3
5652 XR, Eindhoven

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Enschede

Capitool 7
7521 PL, Enschede

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Rotterdam

K.P. van der Mandelelaan 10
3062 MB, Rotterdam

088 7785233
xpertise@xpertclinic.nl

Routeplanner

Zeist

Hoofdkantoor

De Dreef 21
3706 BR, Zeist 

Parkeren

Parkeren kunt u het beste aan de Utrechtseweg 31, (parkeerplaats Villa Blanda). Deze parkeerplaats biedt de meeste parkeerplaatsen en geeft via een trapje naar beneden toegang tot ons gebouw. (Paviljoen II).

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Gouda

Jan van Beaumontstraat 2
2805 RR, Gouda

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Locaties expertises Orthopedie

Almere

Bartokweg 161
1311 ZX, Almere

088 7785233
xpertise@xpertclinic.nl

Routeplanner

Amsterdam

Laarderhoogtweg 12
1101 EA, Amsterdam

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Hilversum Dudokpark

Dudokpark Medisch Centrum
Hoge Naarderweg 3
1217 AB Hilversum

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner