Contact
Xpert Bureau
De Dreef 21
3706 BR ZEIST
T 088 7785233
M info@xpertbureau.nl

Cliënten waarderen ons met een gemiddeld 8,9

Snel duidelijkheid over de diagnose en behandeling

Cliënten die bij ons in behandeling komen, hebben klachten van hand- en pols of van het steun- en bewegingsapparaat. Deze klachten kunnen leiden tot gedeeltelijk of volledige uitval van werk met als gevolg uiteindelijk tot een langdurig herstel en werkhervatting.

Daarom bieden wij onze cliënten de mogelijkheid voor behandeling op maat, voor een optimaal herstel en snelle werkhervatting.

Client krijgt op korte termijn een intake bij een medisch specialist voor het geven van duidelijkheid over de diagnose als ook over de oorzakelijke factoren en mogelijkheden van behandeling.

Behandeling op maat

Tijdens het behandeltraject wordt client multidisciplinair behandeld door een team bestaande uit een hand- fysiotherapeut, een ergotherapeut en een medisch specialist. Het behandelplan wordt samen met client opgesteld met gerichte doelstellingen en een prognose. Ook wordt er een specifiek belastingschema met client afgestemd, waarbij we in detail beschrijven welke activiteiten veilig kunnen worden verricht en welke worden afgeraden.

Tussentijds worden de doelstellingen en het belastingschema geëvalueerd samen met de medisch specialist.

Het gehele traject wordt aangestuurd door de casemanager, die het contact onderhoudt met client voor de zorgvuldige planning van het traject en terugkoppeling naar de bedrijfsarts.

Evaluatie cliënt en verwijzer

Aan het einde van het behandeltraject vindt er een afsluitend gesprek plaats met client en de behandelaar.

Hierbij wordt cliënt onder andere gevraagd om een feedback te geven over het bezoek aan onze kliniek, het behandelingstraject, het resultaat en over hoe cliënt de behandeling door de behandelaars heeft ervaren.

Deze feedback verwerken wij elk halfjaar in een rapport met een plan voor verbetering voor ons zelf en onze verwijzers.