Contact
Xpert Bureau
De Dreef 21
3706 BR ZEIST
T 088 7785233
M info@xpertbureau.nl

Expertises: een mooi staaltje teamwork

De samenwerking met de handtherapeut

Naast mijn werk als hand- en polschirurg verricht ik sinds enkele jaren expertises voor Xpert Bureau. Tijdens een expertise is het belangrijk om goed te verwoorden wat patiënten vertellen over welke klachten en beperkingen zij ervaren. Daarnaast verricht ik objectieve metingen en maak ik een beschouwing, dat wil zeggen: een interpretatie van de gebeurtenis en de relatie tot de ervaren beperkingen. Ik doe dat niet alleen, maar in nauwe samenwerking met een handtherapeut. Bij veel letsels hoort immers een intensieve revalidatietherapie die door een handtherapeut wordt begeleid. Tijdens dat traject gebruikt de handtherapeut verschillende soorten testen. Het ligt dus voor de hand om de kennis en ervaring van de handtherapeut mee te nemen in het expertise-traject.

Nauwkeurige metingen

Soms merk ik dat de inzet van handtherapeute met argusogen wordt bekeken. Maar persoonlijk zie ik daar juist de meerwaarde van in. In aanvulling op de metingen die ik handmatig doe, werken de handtherapeuten met een nauwkeurig digitaal systeem. Zij meten uiterst nauwkeurig de bewegingsuitslagen, de sensibiliteit (Semmes-Weinstein) en de kracht (dynamometer). Ook kunnen zij beoordelen of iemand wel maximale inspanning levert tijdens een test of juist de neiging heeft om onder te presteren.

Als het gaat om expertises zijn handchirurg en handtherapeut dus echt complementair. Samen vormen we een team dat een objectief, kwalitatief en gefundeerd oordeel kan geven in een uniform rapport. Met dat rapport kun je verder. Als patiënt en als opdrachtgever.

Expertises als een interessante aanvulling op mijn werk

Daarnaast zijn de expertises voor mij persoonlijk een interessante aanvulling op mijn werk als handchirurg. Normaal gesproken zie ik patiënten direct na een ongeval en drie maanden na een operatie zijn ze vaak weer uit beeld verdwenen. Tijdens expertises zie ik mensen voor wie dat ongeval soms al jaren geleden is. Zij hebben nog steeds last en ondervinden daardoor beperkingen. Die casuïstiek is voor mij goede feedback. Ik kan zien hoe het beloop van dergelijke letsels is, jaren na het initiële ongeval. En daar leer ik dan ook weer van!