Contact
Xpert Bureau
De Dreef 21
3706 BR ZEIST
T 088 7785233
M info@xpertbureau.nl

Dienst

Casemanagement orthopedie standaard

 • Multidisciplinaire behandeling 3 maanden, 1-2 maal per week
 • Orthopedisch chirurg, fysiotherapeut
 • Casemanager begeleidt en ontzorgt van A tot Z
 • Verzorging van tussentijdse rapportage(s) schriftelijk / digitaal
Behandeltraject orthopedie

Door de nauwe samenwerking tussen orthopedisch chirurg en fysiotherapeut en door de intensiviteit van de begeleiding zorgen we voor een optimaal behandelresultaat.

Intake aanvragen

Inhoud behandeltraject

 • Casemanager zorgt voor planning van therapie in woonomgeving van cliënt
 • Begeleiding van 3 maanden, 1-2 maal per week
 • Gespecialiseerde fysiotherapeut bij problemen aan het steun- en bewegingsapparaat
 • Tussentijdse controle(s) orthopedisch chirurg
 • 4 rapportages (intake, tussen- en eindrapportage) schriftelijk / digitaal
 • Persoonlijke patiëntenpagina voor cliënt
 • Facturatie bij afsluiting van het traject

Persoonlijke patiëntenpagina

Via de persoonlijke patiëntenpagina krijgen cliënten bij aanvang en 6 weken na aanvang van de behandeling vragenlijsten toegestuurd. Deze uitgebreide en intensieve monitoring brengt de effectiviteit van de ingestelde behandeling in kaart. Waar nodig wordt de therapie bijgestuurd, zodat de cliënt wellicht nóg optimaler herstelt.

Inhoud rapportage

 • Anamnese
 • Behandelplan
 • Prognose
 • Doelstellingen
 • Metingen
 • Belastingprofiel

De werkwijze

1

Verwijzer geeft een akkoord voor de behandeling na een Fast Track

2

De casemanager neemt binnen 24 uur contact op met cliënt voor keuze van fysiopraktijk

De casemanager neemt contact op met fysiopraktijk in woonomgeving van cliënt. Cliënt wordt ingelicht over de mogelijkheden van praktijken in de woonomgeving.
3

De fysiotherapeut en orthopedisch chirurg bespreken plan van aanpak en planning traject

4

De fysiotherapeut neemt contact op met cliënt voor planning van het behandeltraject

5

Verwijzer ontvangt een bevestiging van de casemanager van het traject

Startdatum, verwachte einddatum en behandelaars met locatie.
6

Verwijzer, cliënt en huisarts ontvangen tijdens het traject tussenrapportages schriftelijk / digitaal