Contact
Xpert Bureau
De Dreef 21
3706 BR ZEIST
T 088 7785233
M info@xpertbureau.nl

Dienst

Handtherapeutische begeleiding

 • Behandeling multidisciplinair 24 weken
 • Handchirurg, handtherapeut, ergotherapeut
 • Persoonlijke patiëntenpagina voor cliënt en verwijzer
 • Verzorging van tussentijdse rapportage(s) schriftelijk / digitaal
Behandeltraject Hand & pols intensief

Door de nauwe samenwerking tussen handchirurg en handtherapeut en door de intensiviteit van de begeleiding zorgen we voor een optimaal behandelresultaat.

Intake aanvragen

Inhoud behandeltraject

 • Begeleiding van 24 weken, 2 maal per week
 • Gespecialiseerde fysio-/ergotherapie bij problemen aan de bovenste extremiteit (schouder, elleboog, arm, pols, hand)
 • Tussentijdse controle(s) handchirurg
 • 4 maal rapportage (intake, 2 tussen- en 1 eindrapportage) schriftelijk / digitaal
 • Persoonlijke patiëntenpagina voor client
 • Persoonlijke pagina voor bedrijfsarts/verzekeringsarts bij ondertekening van machtiging voor gegevensuitwisseling verwijzer
 • Facturatie 60% bij aanvang en 40% bij afsluiting van het traject

Persoonlijke patiëntenpagina

Via de persoonlijke patiëntenpagina krijgen cliënten op zes weken en twaalf weken na aanvang van de behandeling vragenlijsten toegestuurd. Deze uitgebreide en intensieve monitoring brengt de effectiviteit van de ingestelde behandeling in kaart. Waar nodig wordt de therapie bijgestuurd, zodat de cliënt wellicht nóg optimaler herstelt.

Meekijken verwijzer persoonlijke patiëntenpagina

Om de verwijzer goed te informeren gedurende het behandeltraject is het mogelijk gemaakt om mee te kijken in de persoonlijke patiëntenpagina. Na akkoord voor inzage door de cliënt ontvangt de bedrijfsarts per mail een link. De bedrijfsarts krijgt inzicht in de gestelde diagnose en de voortgang van de behandeling.

 

Inhoud rapportage

 • Anamnese
 • Behandelplan
 • Prognose
 • Doelstellingen
 • Metingen
 • Belastingprofiel

De werkwijze

1

Verwijzer geeft een akkoord voor de behandeling na een Fast Track/Early Detection

2

De casemanager neemt binnen 24 uur contact op met cliënt voor het plannen van het traject

3

Verwijzer ontvangt een bevestiging van het traject

Startdatum, verwachte einddatum en behandelaars met locatie
4

Client ondertekent een machtiging voor gegevensuitwisseling met verwijzer

5

Verwijzer ontvangt inloggevens met link naar de persoonlijke patiëntenpagina

6

Verwijzer, cliënt en huisarts ontvangen tijdens het traject tussenrapportages schriftelijk / digitaal

"Tot uw dienst: de casemanager is uw directe aanspreekpunt"

Locaties voor handtherapeutische begeleiding

Almere

Bartokweg 161
1311 ZX, Almere

088 7785233
xpertise@xpertclinic.nl

Routeplanner

Amsterdam

Laarderhoogtweg 12
1101 EA, Amsterdam

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Apeldoorn

Arnhemseweg 156
7335 DN, Apeldoorn

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Breda

Weilustlaan 441
4817 TL, Breda

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Eindhoven

Dr. Holtroplaan 3
5652 XR, Eindhoven

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Rotterdam

K.P. van der Mandelelaan 10
3062 MB, Rotterdam

088 7785233
xpertise@xpertclinic.nl

Routeplanner

Zeist

Hoofdkantoor

De Dreef 21
3706 BR, Zeist 

Parkeren

Parkeren kunt u het beste aan de Utrechtseweg 31, (parkeerplaats Villa Blanda). Deze parkeerplaats biedt de meeste parkeerplaatsen en geeft via een trapje naar beneden toegang tot ons gebouw. (Paviljoen II).

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Den Bosch

Pettelaarseweg 186
5216 BW, Den Bosch

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Den Haag

Parkstraat 83
2514 JG, Den Haag

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Haarlem

Fonteinlaan 5
2012 JG, Haarlem

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Hilversum

Loosdrechtse Bos 15
1213 RH, Hilversum

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Lelystad

De Schans 1921
8231 KA, Lelystad

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Venlo

Bongerdstraat 227
5931 NE, Venlo | Tegelen

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Velp

Middellaan 8a
6881 RP, Velp

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Enschede

Capitool 7
7521 PL, Enschede

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Gouda

Jan van Beaumontstraat 2
2805 RR, Gouda

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner