Contact
Xpert Bureau
De Dreef 21
3706 BR ZEIST
T 088 7785233
M info@xpertbureau.nl

Dienst

Expertise Kort Geneeskundig Onderzoek

  • Onderzoek handchirurg/orthopedisch chirurg
  • Belastingprofiel
  • Geen meetrapportages handtherapeut
  • Verzorging van rapportage(s) schriftelijk / digitaal binnen 6 weken na onderzoek
Expertise Hand & pols en Orthopedie

Wij voeren expertises uit in het kader van letselschade, arbeidsongeschiktheid, claims en ongevallenverzekeringen.

Expertise aanvragen

Een Kort Geneeskundig Onderzoek betreft een onafhankelijk deskundigenonderzoek op verzoek van één partij.
Betrokkene heeft door ziekte of door schade na een ongeval beperkingen opgelopen en heeft als gevolg hiervan nog restklachten en/of beperkingen.
De medisch adviseur of verzekeringsarts vraagt om een specialistische rapportage ter vaststelling van ziekte en de daaruit voortvloeiende beperkingen. Er wordt hierbij specifiek gevraagd om de aanwezige klachten en/of beperkingen in kaart te brengen of alleen om een invaliditeitsberekening.

Hand & pols

Onderzoek handchirurg

Om de vragen van de medisch adviseur over beperkingen en vaststelling van de ziekte goed te kunnen beantwoorden, is een medisch specialistisch onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek duurt ongeveer 20 minuten en wordt verricht door een chirurg op één van onze locaties. Het onderzoek bestaat uit een korte anamnese en lichamelijk onderzoek.
Indien nodig wordt direct radiologisch onderzoek of zenuwonderzoek op locatie verricht. Er worden hierbij geen metingen of krachtmeting gedaan door een handtherapeut.

Schouder, voet, enkel, bekken, heup en knie

Onderzoek orthopedisch chirurg

Om de vragen van de medisch adviseur over beperkingen en vaststelling van de ziekte goed te kunnen beantwoorden, is een medisch specialistisch onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek duurt ongeveer 20 minuten en wordt verricht door een chirurg op één van onze locaties. Het onderzoek bestaat uit een korte anamnese en lichamelijk onderzoek.

Indien nodig wordt direct radiologisch onderzoek op locatie verricht of aangevraagd. Dit is afhankelijk van op welke locatie het onderzoek plaatsvindt. Wij werken nauw samen met het landelijk MRI centrum, waarbij we op meerdere locaties radiologisch onderzoek kunnen laten verrichten.

Rechten betrokkene

Betrokkene heeft recht op inzage en geen recht op blokkering. Dit betekent dat betrokkene recht heeft op correctie van feitelijke onjuistheden in het rapport, maar het rapport niet kan blokkeren.
Behoudens de feitelijke onjuistheden mag het conceptrapport niet worden gewijzigd zonder dat de verzekeraar hierover in kennis worden gesteld.
Na verwerking van feitelijke opmerkingen van betrokkene wordt het rapport aangeboden aan de verzekeraar.
Pas nadat de medische expert van de verzekeraar het commentaar heeft binnen gekregen en in zijn rapportage heeft verwerkt, kan het rapport definitief worden gemaakt.

Inhoud rapportage

  • Anamnese
  • Huidige klachten en beperkingen
  • Beantwoording van vragen
  • Belastingprofiel
  • Additionele onderzoeken

 

 

Werkwijze

1

Aanvraag expertise voor KGO door verwijzer

2

De casemanager neemt binnen 24 uur contact op met betrokkene

3

Afspraak wordt gepland bij aangegeven specialist of in de omgeving van betrokkene

4

Betrokkene en verwijzer ontvangen digitaal een bevestiging van de afspraak

Betrokkene ontvangt bij de bevestiging een routebeschrijving en een vragenlijst.
5

Betrokkene ontvangt binnen 4 weken na expertise het rapport

Betrokkene krijgt 2 weken de ruimte voor het indienen van feitelijke wijzigingen. De verwijzer ontvangt digitaal een bevestiging van gereedmelding rapportage.
6

Opmerkingen en/of feitelijke wijzigingen worden verwerkt door specialist

7

De verwijzer ontvangt digitaal/schriftelijk binnen 6 weken het conceptrapport

De verwijzer krijgt 4 weken de ruimte voor het indienen van opmerkingen en/of het stellen van vragen. Beantwoording van opmerkingen of aanvullende vragen worden verwerkt in het rapport en weer toegestuurd. Na goedkeuring van de verwijzer wordt het rapport definitief gesteld.

"We hebben geen lange wachttijden, een expertise wordt gepland binnen 2 maanden"

Locaties voor expertises KGO Hand- pols

Almere

Bartokweg 161
1311 ZX, Almere

088 7785233
xpertise@xpertclinic.nl

Routeplanner

Amsterdam

Laarderhoogtweg 12
1101 EA, Amsterdam

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Eindhoven

Dr. Holtroplaan 3
5652 XR, Eindhoven

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Apeldoorn

Arnhemseweg 156
7335 DN, Apeldoorn

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Rotterdam

K.P. van der Mandelelaan 10
3062 MB, Rotterdam

088 7785233
xpertise@xpertclinic.nl

Routeplanner

Zeist

Hoofdkantoor

De Dreef 21
3706 BR, Zeist 

Parkeren

Parkeren kunt u het beste aan de Utrechtseweg 31, (parkeerplaats Villa Blanda). Deze parkeerplaats biedt de meeste parkeerplaatsen en geeft via een trapje naar beneden toegang tot ons gebouw. (Paviljoen II).

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Gouda

Jan van Beaumontstraat 2
2805 RR, Gouda

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Locaties voor expertises KGO Orthopedie

Almere

Bartokweg 161
1311 ZX, Almere

088 7785233
xpertise@xpertclinic.nl

Routeplanner

Amsterdam

Laarderhoogtweg 12
1101 EA, Amsterdam

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Hilversum Dudokpark

Dudokpark Medisch Centrum
Hoge Naarderweg 3
1217 AB Hilversum

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner