Contact
Xpert Bureau
De Dreef 21
3706 BR ZEIST
T 088 7785233
M info@xpertbureau.nl

Dienst

Behandeltraject operatief

  • Handchirurg/orthopedisch chirurg
  • Behandeling binnen 10 werkdagen
  • Juiste nabehandeling voor een optimaal resultaat
  • Persoonlijke patiëntenpagina voor cliënt en verwijzer
Operatie Hand & pols en Orthopedie

Door de intensiviteit van de begeleiding zorgen we voor een optimaal behandelresultaat.

Intake aanvragen

Operatie Hand & pols

Uit het onderzoek kan blijken dat een operatie noodzakelijk is. Wij kunnen de operatie uitvoeren in een gespecialiseerde kliniek van Xpert Clinic. Deze operatie wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor is wel een verwijsbrief van de bedrijfs- of huisarts nodig.

De operatie wordt uitgevoerd op onze hoofdvestigingen en worden binnen 10 werkdagen gepland. Voorafgaand aan de operatie vindt een consult bij de handtherapeut plaats. Hierin wordt een aantal metingen gedaan, wordt er voorlichting gegeven over de operatie en het herstel daarvan. Na afloop van dit consult maakt de handtherapeut een afspraak voor handtherapie na de operatie.

Het vervolgtraject bestaat uit een van onze behandeltrajecten. Dit is afhankelijk van het letsel, de herstelduur en de functie-eisen die aan de re-integratie worden gesteld. De begeleiding is altijd in een multidisciplinair team dat bestaat uit een handfysiotherapeut, ergotherapeut en de chirurg.
Dit traject wordt aangeboden bij de intake en wordt vergoed door de werkgever. Het vervolgtraject kan plaatsvinden bij een van onze multidisciplinaire centra bij u in de omgeving.

schouder, voet, enkel, bekken, heup en knie

Operatie Orthopedie

Uit het onderzoek kan blijken dat een operatie noodzakelijk is. Wij kunnen de operatie uitvoeren in onze gespecialiseerde kliniek van Xpert Orthopedie in Amsterdam. De operatie wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor is wel een verwijsbrief van de bedrijfs- of huisarts nodig.

De operatie wordt binnen 10 werkdagen gepland. Voorafgaand aan de operatie vindt een voorlichting bij de orthopedisch chirurg plaats.
Post-operatieve fysiotherapie kunt u doen in een fysiotherapie praktijk in uw omgeving en de vergoeding gaat via het reguliere zorgtraject van de zorgverzekeraar. Dit traject wordt in samenwerking met de orthopedisch chirurg ingezet.

Vergoeding zorgverzekeraar

Xpert Clinic heeft contracten met veel zorgverzekeraars; alle behandelingen worden voor 100% vergoed. De verwijzer zorgt voor de verwijzing voor operatieve behandeling, dit kan de bedrijfsarts of de huisarts zijn.

Persoonlijke patiëntenpagina

Iedereen die bij ons onder behandeling komt, krijgt een persoonlijke patiëntenpagina: ‘Mijn Xpert Clinic’. Hierin staan alle stappen van zorgtraject overzichtelijk bij elkaar en geven we oefeningen en aanwijzingen van de arts en handtherapeut. Onder het kopje ‘Mijn werk’ staat een belastingprofiel waarin de cliënt kan zien wanneer bepaalde activiteiten in het algemeen weer mogelijk zijn bij zijn/haar diagnose.

Om de bedrijfsarts goed te kunnen blijven informeren over het behandeltraject, kan de bedrijfsarts meekijken in de persoonlijke patiëntenpagina. Zodra de cliënt een machtiging heeft ondertekend voor gegevensuitwisseling, krijgt de bedrijfsarts een eigen inlogcode. De bedrijfsarts heeft dan ook inzage in het belastingprofiel per diagnose.

Dienst

Operatietraject

  • Operatie binnen 10 werkdagen
  • Direct starten met revalidatie bij een handtherapeut
  • Rapportages; operatieverslag, tussentijdse controles chirurg
  • Persoonlijke patiëntenpagina voor cliënt en verwijzer
  • Eindcontrole, een jaar na de operatie met eindverslag

1

Verwijzer geeft akkoord voor behandeling na de Fast Track

2

Verwijzer zorgt voor verwijzing naar regulier traject voor operatieve behandeling

De operatieve behandeling valt onder reguliere zorg. De verzekeraar heeft een verwijzing nodig van de bedrijfsarts/huisarts
3

De casemanager neemt contact op met cliënt voor planning van het consult en operatie

Er wordt een consult bij de chirurg gepland voor uitleg van de operatie en planning van de nazorg. Voor de operatie wordt gevraagd nog formulieren in te vullen voor anesthesie.
4

Verwijzer ontvangt een bevestiging van de gemaakte afspraken

Consult, operatie, startdatum en verwachte einddatum vervolgtraject.
5

Verwijzer ontvangt inloggegevens met link naar persoonlijke patiëntenpagina

Locaties operaties Hand & pols

Amsterdam

Laarderhoogtweg 12
1101 EA, Amsterdam

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Eindhoven

Dr. Holtroplaan 3
5652 XR, Eindhoven

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Enschede

Capitool 7
7521 PL, Enschede

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Zeist

Hoofdkantoor

De Dreef 21
3706 BR, Zeist 

Parkeren

Parkeren kunt u het beste aan de Utrechtseweg 31, (parkeerplaats Villa Blanda). Deze parkeerplaats biedt de meeste parkeerplaatsen en geeft via een trapje naar beneden toegang tot ons gebouw. (Paviljoen II).

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Rotterdam

K.P. van der Mandelelaan 10
3062 MB, Rotterdam

088 7785233
xpertise@xpertclinic.nl

Routeplanner

Locaties operaties Orthopedie

Amsterdam

Laarderhoogtweg 12
1101 EA, Amsterdam

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner