Contact
Xpert Bureau
De Dreef 21
3706 BR ZEIST
T 088 7785233
M info@xpertbureau.nl

Dienst

Expertise Arbeidsongeschiktheid maatwerk

 • Onderzoek handchirurg
 • Belastingprofiel
 • Geen meetrapportages handtherapeut
 • Verzorging van rapportage(s) schriftelijk / digitaal binnen 6 weken na onderzoek
Expertise Hand & pols

Wij voeren expertises uit in het kader van letselschade, arbeidsongeschiktheid, claims en ongevallenverzekeringen.

Expertise aanvragen

Een expertise in het kader van de AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) betreft een onafhankelijk deskundigenonderzoek op verzoek van één partij. De verzekeringnemer (betrokkene) heeft door ziekte of door schade na een ongeval beperkingen opgelopen met als gevolg inkomensverlies en doet dan een beroep op zijn of haar arbeidsongeschiktheidsverzekering.
De medisch adviseur van de verzekeraar vraagt om een specialistische rapportage ter vaststelling van ziekte en de daaruit voortvloeiende beperkingen.
Bij een conflict tussen een verzekerde en de verzekeraar kan de verzekerde ook zelf het initiatief nemen tot een aanvraag voor een medische expertise.

Hand & pols

Onderzoek handchirurg

Om de vragen van de medisch adviseur over beperkingen en vaststelling van de ziekte goed te kunnen beantwoorden, is een medisch specialistisch onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek duurt ongeveer 45 minuten en wordt verricht door een chirurg op één van onze locaties. Het onderzoek bestaat naast het lichamelijk onderzoek uit een zeer uitgebreide anamnese gericht op de medische voorgeschiedenis, het letsel, de huidige staat en de impact op het dagelijks leven en beroep. Indien nodig wordt direct radiologisch onderzoek of zenuwonderzoek op locatie verricht.
De functies van de hand en pols worden reproduceerbaar gemeten en vastgelegd. Er wordt hierbij geen invaliditeitsberekening gedaan.
In tegenstelling tot de AOV Plus expertise, worden hierbij geen metingen of krachtmeting gedaan door een handtherapeut.

Rechten betrokkene

Betrokkene heeft recht op inzage en geen recht op blokkering. Dit betekent dat betrokkene recht heeft op correctie van feitelijke onjuistheden in het rapport, maar het rapport niet kan blokkeren.
Behoudens de feitelijke onjuistheden, mag het conceptrapport niet worden gewijzigd zonder dat de verzekeraar hierover in kennis worden gesteld.
Na verwerking van feitelijke opmerkingen van betrokkene, wordt het rapport aangeboden aan de verzekeraar.
Pas nadat de medische expert van de verzekeraar het commentaar heeft binnen gekregen en in zijn rapportage heeft verwerkt, kan het rapport definitief worden gemaakt.

Inhoud rapportage

 • Feitenrelaas
 • Anamnese
 • Huidige klachten en beperkingen
 • Lichamelijk onderzoek
 • Samenvatting & beschouwing
 • Belasting & belastbaarheid
 • Beantwoording van vragen
 • Belastingprofiel
 • Additionele onderzoeken

 

 

Werkwijze

1

Aanvraag expertise voor AOV Maatwerk door verwijzer

2

De casemanager neemt binnen 24 uur contact op met betrokkene

3

Afspraak wordt gepland bij aangegeven specialist of in de omgeving van betrokkene

4

Betrokkene en verwijzer ontvangen digitaal een bevestiging van de afspraak

Betrokkene ontvangt bij de bevestiging een routebeschrijving en een vragenlijst.
5

Betrokkene ontvangt binnen 4 weken na expertise het rapport

Betrokkene krijgt 2 weken de ruimte voor het indienen van feitelijke wijzigingen. De verwijzer ontvangt digitaal een bevestiging van gereedmelding rapportage.
6

Opmerkingen en/of feitelijke wijzigingen worden verwerkt door specialist

7

De verwijzer ontvangt digitaal/schriftelijk binnen 6 weken het conceptrapport

De verwijzer krijgt 4 weken de ruimte voor het indienen van opmerkingen en/of het stellen van vragen. Beantwoording van opmerkingen of aanvullende vragen worden verwerkt in het rapport en weer toegestuurd. Na goedkeuring van de verwijzer wordt het rapport definitief gesteld.

"We hebben geen lange wachttijden, een expertise wordt gepland binnen 2 maanden"

Locaties voor expertises AOV maatwerk

Almere

Bartokweg 161
1311 ZX, Almere

088 7785233
xpertise@xpertclinic.nl

Routeplanner

Amsterdam

Laarderhoogtweg 12
1101 EA, Amsterdam

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Eindhoven

Dr. Holtroplaan 3
5652 XR, Eindhoven

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Apeldoorn

Arnhemseweg 156
7335 DN, Apeldoorn

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Rotterdam

K.P. van der Mandelelaan 10
3062 MB, Rotterdam

088 7785233
xpertise@xpertclinic.nl

Routeplanner

Zeist

Hoofdkantoor

De Dreef 21
3706 BR, Zeist 

Parkeren

Parkeren kunt u het beste aan de Utrechtseweg 31, (parkeerplaats Villa Blanda). Deze parkeerplaats biedt de meeste parkeerplaatsen en geeft via een trapje naar beneden toegang tot ons gebouw. (Paviljoen II).

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner