Contact
Xpert Bureau
De Dreef 21
3706 BR ZEIST
T 088 7785233
M info@xpertbureau.nl

Dienst

Expertise Arbeidsongeschiktheid Plus

 • Onderzoek handchirurg/orthopedisch chirurg
 • Metingen VAS/ DASH/ CISS/ RET/ Semmes Weinstein bij hand-pols
 • Belastingprofiel
 • Verzorging van rapportage(s) schriftelijk / digitaal binnen 6 weken na onderzoek
Expertise Hand & pols en Orthopedie

Wij verrichten expertises in het kader van letselschade, arbeidsongeschiktheid, claims en ongevallenverzekeringen.

Expertise aanvragen

Een expertise in het kader van de AOV (arbeidsongeschiktheidverzekering) betreft een onafhankelijk deskundigenonderzoek op verzoek van één partij. Er wordt hierbij een beroep gedaan op een particulieren AO verzekering door betrokkene.
Betrokkene heeft door ziekte of schade door een ongeval beperkingen opgelopen met als gevolg inkomensverlies.
De partij is gewoonlijk de AOV verzekeraar met als verwijzer een medisch adviseur of een verzekeringsarts.
Bij dit onderzoek wordt een specialistische rapportage gevraagd ter vaststelling van ziekte en de daaruit voortvloeiende beperkingen. Bij een conflict tussen een verzekerde en de verzekeraar, kan de verzekerde ook zelf het initiatief nemen tot een medische rapportage.

Hand & pols

Het onderzoek dat betrokkene voor een medische expertise op dit gebied moet ondergaan duurt ongeveer 1,5 uur en bestaat uit een zeer uitgebreide anamnese gericht op de medische voorgeschiedenis, het letsel, de huidige staat en de impact op het dagelijks leven en beroep. Daarnaast volgt een gericht handonderzoek door zowel de handchirurg als een meetkundig onderzoek door de handtherapeut en indien nodig direct radiologisch onderzoek of EMG op locatie.
De functies van de hand en pols worden reproduceerbaar gemeten en vastgelegd. In tegenstelling tot andere expertises, wordt hierbij geen invaliditeitsberekening gedaan.

Schouder, voet, enkel, bekken, heup en knie

Orthopedie

Om de vragen van de medisch adviseur over beperkingen en vaststelling van de ziekte goed te kunnen beantwoorden, is een medisch specialistisch onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek duurt ongeveer 45 minuten en wordt verricht door een chirurg op één van onze locaties. Het onderzoek bestaat naast het lichamelijk onderzoek uit een zeer uitgebreide anamnese gericht op de medische voorgeschiedenis, het letsel, de huidige staat en de impact op het dagelijks leven en beroep. De functies van het letsel worden reproduceerbaar gemeten en vastgelegd. Er wordt hierbij geen invaliditeitsberekening gedaan.

Indien nodig wordt direct radiologisch onderzoek op locatie verricht of aangevraagd. Dit is afhankelijk van op welke locatie het onderzoek plaatsvindt. Wij werken nauw samen met het landelijk MRI centrum waarbij we op meerdere locaties radiologisch onderzoek kunnen laten verrichten.

Rechten betrokkene

Betrokkene heeft recht op inzage en geen recht op blokkering. Dit betekent dat betrokkene recht heeft op correctie van feitelijke onjuistheden in het rapport, maar het rapport niet kan blokkeren.
Behoudens de feitelijke onjuistheden, mag het conceptrapport niet worden gewijzigd zonder dat de verzekeraar hierover in kennis worden gesteld.
Na verwerking van feitelijke opmerkingen van betrokkene, wordt het rapport aangeboden aan de verzekeraar.
Pas nadat de medische expert van de verzekeraar het commentaar heeft binnengekregen en in zijn rapportage heeft verwerkt, kan het rapport definitief worden gemaakt.

Inhoud rapportage

 • Feitenrelaas
 • Anamnese
 • Huidige klachten en beperkingen
 • Lichamelijk onderzoek
 • Samenvatting & beschouwing
 • Belasting & belastbaarheid
 • Beantwoording van vragen
 • Belastingprofiel
 • Meetrapportages handtherapeut bij hand & pols
 • Additionele onderzoeken

De werkwijze

1

Aanvraag expertise voor AOV Plus door verwijzer

2

De casemanager neemt binnen 24 uur contact op met betrokkene

3

Afspraak wordt gepland bij aangegeven specialist of in de omgeving van betrokkene

4

Betrokkene en verwijzer ontvangen digitaal een bevestiging van de afspraak

Betrokkene ontvangt bij de bevestiging een routebeschrijving en een vragenlijst.
5

Betrokkene ontvangt binnen 4 weken na expertise het rapport

Betrokkene krijgt 2 weken de ruimte voor het indienen van feitelijke wijzigingen. De verwijzer ontvangt digitaal een bevestiging van gereedmelding rapportage.
6

Opmerkingen en/of feitelijke wijzigingen worden verwerkt door specialist

7

De verwijzer ontvangt digitaal/schriftelijk binnen 6 weken het conceptrapport

De verwijzer krijgt 4 weken de ruimte voor het indienen van opmerkingen en/of het stellen van vragen. Beantwoording van opmerkingen of aanvullende vragen worden verwerkt in het rapport en weer toegestuurd. Na goedkeuring van partij(en) wordt het rapport definitief gesteld.

"We hebben geen lange wachttijden, een expertise wordt gepland binnen 2 maanden"

Locaties voor expertises AOV plus Hand- pols

Almere

Bartokweg 161
1311 ZX, Almere

088 7785233
xpertise@xpertclinic.nl

Routeplanner

Amsterdam

Laarderhoogtweg 12
1101 EA, Amsterdam

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Apeldoorn

Arnhemseweg 156
7335 DN, Apeldoorn

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Breda

Weilustlaan 441
4817 TL, Breda

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Eindhoven

Dr. Holtroplaan 3
5652 XR, Eindhoven

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Rotterdam

K.P. van der Mandelelaan 10
3062 MB, Rotterdam

088 7785233
xpertise@xpertclinic.nl

Routeplanner

Zeist

Hoofdkantoor

De Dreef 21
3706 BR, Zeist 

Parkeren

Parkeren kunt u het beste aan de Utrechtseweg 31, (parkeerplaats Villa Blanda). Deze parkeerplaats biedt de meeste parkeerplaatsen en geeft via een trapje naar beneden toegang tot ons gebouw. (Paviljoen II).

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Locaties voor expertises AOV plus Orthopedie

Amsterdam

Laarderhoogtweg 12
1101 EA, Amsterdam

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Hilversum Dudokpark

Dudokpark Medisch Centrum
Hoge Naarderweg 3
1217 AB Hilversum

088 7785233
info@xpertbureau.nl

Routeplanner

Almere

Bartokweg 161
1311 ZX, Almere

088 7785233
xpertise@xpertclinic.nl

Routeplanner