Contact
Xpert Bureau
De Dreef 21
3706 BR ZEIST
T 088 7785233
M info@xpertbureau.nl

Dienst

Tolk en vertaling

  • Beëdigde vertalers
  • Beëdigde tolken
  • Alle talen
Heeft u een tolk of vertaler nodig?

 

VOOR MEER INFORMATIE

Wij werken samen met een vertaalbureau

Wij werken samen met een vertaalbureau met tolken en vertalers die zijn gespecialiseerd in juridische en technische vertalingen in alle talen.
Er wordt gewerkt met een vaste selectie van erkende en beëdigde tolken en vertalers over de hele wereld, zodat wij u in iedere taalcombinatie goed van dienst kunnen zijn.
De tolken hebben een juridische vooropleiding en jarenlange praktijkervaring in het tolken bij uiteenlopende juridische en gerechtelijke zaken.

Met grote regelmaat worden de tolken ingeschakeld bij Xpert@Work en Xpertises ter ondersteuning van de medisch specialist bij onderzoek en vertaling van rapportages. Omdat deze tolken vertrouwd zijn met het betreffende vakjargon en ruime ervaring hebben met tolken tijdens vertrouwelijke, emotionele en gespannen situaties, kunt u ervan uitgaan dat het gesprek neutraal, correct en zonder interpretatiefouten vertaald wordt.

Waar mogelijk bereiden de tolken zich extra voor door zich in te lezen in de beschikbare stukken. Uiteraard zijn de tolken beëdigd en bekend met de geheimhoudingsplicht. De tolken en vertalers houden hun kennis van het vakgebied op peil door permanente educatie in de vorm van bijscholing en aanvullende cursussen.

Werkwijze

Bij aanmelding van de intake of expertise geeft de verwijzer aan of er een tolk nodig is. Hierbij wordt aangegeven welke taal de cliënt beheerst en of de ondersteuning alleen gewenst is bij het onderzoek of ook bij vertalen van de rapportage.
De casemanager neemt contact op met het vertaalbureau en bespreekt samen met de tolk de planning van het traject, de locatie en de specialist.

De tolk neemt zelf telefonisch contact op met cliënt voor het plannen van het onderzoek en de benodigde voorbereiding en het vervolg.
Samen zullen zij de eventuele vragenlijsten beantwoorden voor het onderzoek op locatie.
De tolk spreekt samen met de cliënt af op de locatie voor het onderzoek en is aanwezig bij het gehele onderzoek en aanvullende onderzoeken. Ook de eventuele vervolgafspraken of toelichting van het traject wordt samen met de tolk besproken.

 

Het rapportageproces

Aan het einde van het onderzoek wordt het rapport opgesteld in het Nederlands door de medisch specialist.
Bij afsluiting van het onderzoek stelt de tolk cliënt op de hoogte van het rapportage proces en eventuele rechten van betrokkene.
Hierbij is het van belang om te weten of het rapport direct verstuurd wordt naar cliënt, bedrijfsarts of belangenbehartiger.
Mocht u geen gebruik maken van een vertaler voor het vertalen van het rapport, dan wordt het rapport verstuurd naar de door de cliënt opgegeven persoon.

Maatwerk

Bij het gebruik maken van een vertaler, wordt het rapport door de casemanager verstuurd aan het vertaalbureau.
Het vertalen van het rapport duurt ongeveer 2-4 weken en is maatwerk. De verwijzer ontvangt voorafgaand een prijsopgave van de vertaling via de casemanager.
Vervolgens wordt het rapport verstuurd naar de cliënt en vervolgt het rapportageproces.

Ook bij het eventueel vertalen van beantwoorden van vragen of opmerkingen, wordt er met maatwerk gewerkt.

 

De tolken en vertalers zijn aangesloten bij :