Contact
Xpert Bureau
De Dreef 21
3706 BR ZEIST
T 088 7785233
M info@xpertbureau.nl

Dienst

Werkplekonderzoek

  • Onderzoek op locatie
  • Onderzoek door een dedicated handtherapeut
  • Rapportage met conclusie en aanbevelingen

 

Werkplekonderzoek

Onderzoek op locatie voor concrete adviezen over de inrichting van de werkplek en optimale werkhouding

Intake aanvragen

Werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek wordt verricht door een dedicated handtherapeut en omvat een analyse van de werkplek van de medewerker. Deze interventie bestaat uit een inventarisatie van de werkplek, de werkhoudingen en de noodzakelijke specifieke belasting waaraan een cliënt moet voldoen.
Deze inzichten worden direct vertaald in concrete adviezen over de inrichting van de werkplek en een optimale werkhouding. Tevens geeft dit inzichten voor de verdere begeleiding van de cliënt tijdens de vervolgbehandeling, zodat er concretere adviezen gegeven kunnen worden over de huidige klachten of aangemeten hulpmiddelen in relatie tot werk. Alles met als doel: duurzaam en functioneel herstel en verlagen van de kans op recidief.

 

 

Wanneer een werkplekonderzoek?

Een werkplekonderzoek kan ingezet worden in combinatie met een intake (Early Detective) door de handtherapeut om zo tot een volledige diagnose en advies te komen. Vaak wordt het werkplekonderzoek gebruikt als een aanvulling op de begeleiding als er aanwijzingen zijn dat er op de werkplek factoren aanwezig zijn die de klachten veroorzaken of die een negatief effect hebben op het herstel. Ook wanneer er geen sprake meer zal zijn van verder herstel van de fysieke klacht, kan een werkplekonderzoek uitkomst bieden. We kunnen de werkplek dan zo optimaal mogelijk inrichten zodat de cliënt zo goed mogelijk met de klachten om kan gaan.

Inhoud rapportage

  • Anamnese
  • Analyse werkhouding
  • Belastingprofiel
  • Metingen
  • Behandelplan

1

Werkwijze

Aanvraag voor werkplekonderzoek door verwijzer
2

De casemanager neemt binnen 24 uur contact op met de cliënt

De afspraak wordt binnen 10 werkdagen gepland.
3

Cliënt en verwijzer ontvangen digitaal een afspraakbevestiging

De cliënt ontvangt bij de bevestiging een routebeschrijving, machtiging en een vragenlijst.
4

Verwijzer, cliënt en huisarts ontvangen binnen 5 werkdagen digitaal het rapport met voorstel behandeltraject